Dịch vụ chứng thực
chữ ký số EASY-Ca

An toàn bảo mật, toàn vẹn dữ liệu và đảm bảo tính pháp lý, tiết kiệm rất nhiều thời gian cho cá nhân và doanh nghiệp.

Bảng giá đăng ký mới

Kê khai thuế, quyết toán thuế qua mạng, khai hải quan điện tử, ký email, văn bản, ký giao dịch điện tử.

1 năm

đ 1,848,000
 • Giá trị dịch vụ 1,180,000 đ
 • EasyCA Token 500,000 đ
 • VAT 168,000 đ

4 năm

đ 3,300,000
 • Giá trị dịch vụ 3,000,000 đ
 • EasyCA Token 0 đ
 • VAT 300,000 đ

2 năm

đ 2,728,000
 • Giá trị dịch vụ 1,980,000 đ
 • EasyCA Token 500,000 đ
 • VAT 248,000 đ

3 năm

đ 3,080,000
 • Giá trị dịch vụ 2,800,000 đ
 • EasyCA Token 0 đ
 • VAT 280,000 đ

Bảng giá gia hạn

Kê khai thuế, quyết toán thuế qua mạng, khai hải quan điện tử, ký email, văn bản, ký giao dịch điện tử.

1 năm

đ 1,298,000
 • Giá trị dịch vụ 1,180,000 đ
 • VAT 118,000 đ

4 năm

đ 3,080,000
 • Giá trị dịch vụ 2,800,000 đ
 • VAT 280,000 đ

2 năm

đ 2,178,000
 • Giá trị dịch vụ 1,980,000 đ
 • VAT 198,000 đ

3 năm

đ 2,860,000
 • Giá trị dịch vụ 2,600,000 đ
 • VAT 260,000 đ

Hồ sơ đăng ký

Chữ ký số EASY-CA

Phiếu đăng ký sử dụng chữ ký số Easy - CA

CMND + GPKD (Photo công chứng)

Giấy xác nhận thông tin khách hàng

Liên hệ tư vấn

Để lại thông tin và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất!

YÊU CẦU TADU GỌI LẠI CHO BẠN

Để lại thông tin và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất!