Đại lý Tadu

TẠI SAO NÊN LÀ ĐẠI LÝ CỦA TADU

Trở thành đại lý của Tadu quý khách sẽ được hỗ trợ toàn diện. Chương trình quản lý đại lý bằng phần mềm chuyên nghiệp, hiện đại, dễ sử dụng giúp quý khách dễ dàng tập trung kinh doanh phát triển doanh số cao nhất.

BẢNG GIÁĐẠI LÝ

CẤP 1 Dưới 20 triệu CẤP 2Từ 20 đến dưới 50 triệu CẤP 3Từ 50 đến dưới 80 triệu CẤP 4Từ 80 triệu trở lên
Đăng ký mới Gia hạn Đăng ký mới Gia hạn Đăng ký mới Gia hạn Đăng ký mới Gia hạn
Tên miền việt nam(% chiết khấu theo phí dịch vụ của Tadu. Môi giới thì chiết khấu 10% theo phí dịch vụ) Giảm 8% Giảm 5% Giảm 8% Giảm 7% Giảm 8% Giảm 8% Giảm 10% Giảm 8%
Tên miền quốc tế Giảm 5% Giảm 5% Giảm 10% Giảm 10% Giảm 15% Giảm 15% Giảm 20% Giảm 15%
Cloud hosting Giảm 5% Giảm 5% Giảm 10% Giảm 10% Giảm 15% Giảm 15% Giảm 20% Giảm 20%
Cloud vps Giảm 5% Giảm 5% Giảm 8% Giảm 8% Giảm 10% Giảm 10% Giảm 15% Giảm 15%
Email doanh nghiệp Giảm 5% Giảm 5% Giảm 8% Giảm 8% Giảm 10% Giảm 10% Giảm 15% Giảm 15%
Tổng đài doanh nghiệp Giảm 10% Giảm 5% Giảm 12% Giảm 10% Giảm 15% Giảm 15% Giảm 20% Giảm 20%
Hóa đơn điện tử Giảm 5% Giảm 10% Giảm 15% Giảm 20%
Chứng thực ssl Giảm 5% Giảm 5% Giảm 10% Giảm 10% Giảm 15% Giảm 15% Giảm 20% Giảm 20%
Dịch vụ cloud backup Giảm 5% Giảm 5% Giảm 10% Giảm 10% Giảm 15% Giảm 15% Giảm 20% Giảm 20%

TRỞ THÀNH ĐẠI LÝ CỦA TADU
    * Thông tin quý khách phải nhập đầy đủ
    * Quý khách lưu ý tiền nạp vào sẽ sử dụng cho việc đăng ký/ gia hạn dịch vụ và không được hỗ trợ rút tiền ra