Hướng dẫn đăng ký tên miền có chứa từ khóa nhạy cảm

Hướng dẫn đăng ký tên miền có chứa từ khóa nhạy cảm

Nhằm xác thực thông tin khách hàng đăng ký và tên miền được sử dụng với mục đích hợp pháp theo quy định của Bộ Thông Tin truyền thông tại thông tư 24/2015/TT-BTTTT và theo quy định pháp luật liên quan khác, khi Quý khách đăng ký tên miền tại NĐK TADU, một số tên miền có chứa từ khoá nhạy cảm sẽ cần gửi hồ sơ để xét duyệt trước khi kích hoạt.

Chi tiết danh sách từ khóa nhạy cảm tại đây.

Quý khách cần thực hiện gửi hồ sơ đăng ký tên miền theo hướng dẫn như sau:

1.    Đối với cá nhân:
–    Bản khai đăng ký tên miền có xác nhận từ chủ thể (theo mẫu).
–    Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của chủ thể.
–    Cam kết và giải trình tên miền có chứa từ khóa nhạy cảm (theo mẫu) có xác nhận từ chủ thể.
2.    Đối với tổ chức:
–    Bản khai đăng ký tên miền có xác nhận từ tổ chức.
–    Cam kết và giải trình tên miền có chứa từ khóa nhạy cảm (theo mẫu) có xác nhận từ chủ thể.

***Lưu ý:

– Đối với một số từ khoá nhạy cảm sẽ cần VNNIC xét duyệt hồ sơ, TADU sẽ thông báo tới Quý khách yêu cầu cụ thể về hồ sơ khi nhận được đơn hàng đăng ký.

– Các từ khóa nhạy cảm liên quan đến tintuc, baochi, tapchi, VNNIC chỉ xét duyệt cho tổ chức và yêu cầu bổ sung thông tin về đề án xây dựng báo chí hoặc đề án xây dựng trang thông tin điện tử tổng hợp khi đăng ký tên miền để VNNIC thực hiện xét duyệt. Về việc thiết lập đề án xây dựng báo chí, đề án xây dựng trang thông tin điện tử tổng hợp là chủ thể tự thực hiện và làm việc với Sở Thông tin và Truyền Thông hoặc Cục phát thanh, Truyền hình và thông tin điện tử xét duyệt. Sau khi có xét duyệt thì chủ thể sẽ gửi Đề án và giấy tờ xét duyệt của cơ quan này đến TADU và TADU gửi đến VNNIC để xét duyệt việc cấp phát tên miền.

– Khi Quý khách hoàn thiện hồ sơ đầy đủ, chính xác và được xét duyệt, tên miền sẽ được kích hoạt và đưa vào sử dụng như bình thường.