VNNIC

Thông Báo Quan Trọng Từ VNNIC: Thay Đổi Quy Định Đăng Ký Tên Miền Bắt Đầu Từ 30/06/2024

Kính gửi Quý đối tác,Chúng tôi xin thông báo về việc thay đổi quan trọng từ Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) có hiệu lực từ ngày 30/06/2024 như sau:Yêu Cầu Về Thông Tin Địa Chỉ Đăng Ký Tên Miền: Để đăng ký được tên miền, bắt buộc thông tin truyền vào phải đúng theo [...]